World Community for Christian Meditation

WCCM staat voor World Community for Christian Meditation (Wereldgemeenschap voor Christelijke Meditatie). Als wereldwijde spirituele gemeenschap kreeg het zijn formele naam in 1991. Het was de voortzetting van het werk waarmee de Benedictijner monnik John Main lange tijd ervoor was begonnen. In 1975 opende Main een eerste centrum van 'christelijke meditatie' naast zijn abdij in London. WCCM logoHij had een eenvoudige traditie van stil en contemplatief gebed gevonden zoals dat bestond bij de vroeg-Christelijke monniken in de derde/vierde eeuw. Het was voor hem duidelijk dat deze traditie vandaag de dag niet alleen voor monniken belangrijk was – hoewel hij er ook een kans tot monastieke vernieuwing in zag – maar voor alle mensen. Zijn grote werk was het weer in het leven van de kerk terugbrengen van de contemplatieve dimensie van het christelijk geloof.

De Gemeenschap wordt nu geleid door Laurence Freeman, een leerling van John Main en eveneens een Benedictijner monnik. Het doel van deze Wereldgemeenschap wordt omschreven als het toegankelijk maken van deze vorm van meditatie voor de Christengemeenschap, in dienst van de eenheid van allen.

Oecumenisch
De WCCM is sinds haar oprichting enorm gegroeid. In een honderdtal landen zijn er nu vertakkingen van de Wereldgemeenschap en in elk land zijn er tal van groepen mediterenden die afkomstig zijn uit allerlei kerkelijke denominaties. Die plaatselijke groepen, waarvan er over de hele wereld nu zo'n 2500 zijn, vormen het fundament van de Gemeenschap. Wekelijks komen de leden van die meditatiegroepen bijeen om te mediteren. Die ontmoetingen kunnen op alle plaatsen zijn, in kerken, ziekenhuizen, gevangenissen, scholen of bij de mensen thuis.

Internationaal centrum
Het internationaal centrum van de Gemeenschap is vooralsnog in Londen. Hier wordt een pand gehuurd. Tot de vele functies van dit centrum behoren het huisvesten van de redactie van de Newsletter, die ieder kwartaal verschijnt. Verder worden van hieruit de wekelijkse meditatieteksten gekozen en verspreid. Het primaire doel van dit centrum is het geven van ondersteuning aan de Wereldgemeenschap van mediterenden. Je kunt als individuele mediterende ook een aantal nachten verblijven in het Meditatio huis en deelnemen aan het ritme van gebed en werk.

bonnevaux 2

Maar al geruime tijd is WCCM op zoek naar een eigen thuis: om te werken aan de uitbouw en de continuiteit van de gemeenschap en een bijdrage te leveren aan de vrede in de wereld. Het oog is gevallen op Bonnevaux, een klein dorpje nabij Poitiers (Frankrijk). Daar vindt men een landgoed van 65 ha, waarop een oud Benedictijner-klooster en aanpalende gebouwen staan. Het gebied is zeer stil en je vindt er mooie bossen en een riviertje. Er zijn al heel wat sponsors gezocht en gevonden voor de aankoop en de renovatie van het gebouw. Ook jouw bijdrage is van harte welkom! Voor meer info kijk op de site van onze Belgische afdeling.

Het logo van de WCCM
Op de openingspagina van deze site zijn twee duiven te zien gezeten op de rand van een schaal. Links boven elke pagina van deze site zie je de gestileerde vorm van die afbeelding. Het is het logo van de Wereldgemeenschap voor Christelijke Meditatie. Het symbool van de twee duiven gezeten op de rand van de schaal is een zeer oud symbool dat men ook in de Griekse en Romeinse cultuur kende. Het logo vindt zijn oorsprong in een mozaiek dat op de welkomspaginga staat afgebeeld. Het is te vinden in een van de vroegchristelijke kerken in Ravenna, de Galla Placida (vijfde eeuw). In die kerk zijn de apostelen afgebeeld en tussen elke twee apostelen steeds de twee duiven zoals hier afgebeeld. De Christelijke betekenis van deze afbeelding is dat zij die groeien in eenheid met Chrisus ("drinken uit de fontein van waarheid en leven") volledig rust vinden ("niet meer dorstig zijn"). In het evangelie van Johannes kun je lezen ".....wie het water drinkt dat Ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen." (Johannes 4,14). De ene duif drinkt en de ander kijkt om zich heen. Het is het beeld van het contemplatieve (het mediteren) en het actieve binnen elke mens.

Inloggen

Ontwikkeld en gehost door YolkNet Internetservices