Wat is WCCM?

WCCM

WCCM staat voor World Community for Christian Meditation (Wereldgemeenschap voor Christelijke Meditatie). Als wereldwijde spirituele gemeenschap kreeg het zijn formele naam in 1991. Het was de voortzetting van het werk waarmee de Benedictijner monnik John Main lange tijd ervoor was begonnen. In 1975 opende Main een eerste centrum van ‘christelijke meditatie’ naast zijn abdij in London.wccm logo Hij had een eenvoudige traditie van stil en contemplatief gebed gevonden zoals dat bestond bij de vroeg-Christelijke monniken in de derde/vierde eeuw. Het was voor hem duidelijk dat deze traditie vandaag de dag niet alleen voor monniken belangrijk was – hoewel hij er ook een kans tot monastieke vernieuwing in zag – maar voor alle mensen. Zijn grote werk was het weer in het leven van de kerk terugbrengen van de contemplatieve dimensie van het christelijk geloof.

De Gemeenschap wordt nu geleid door Laurence Freeman, een leerling van John Main en eveneens een Benedictijner monnik. Het doel van deze Wereldgemeenschap wordt omschreven als het toegankelijk maken van deze vorm van meditatie voor de Christengemeenschap, in dienst van de eenheid van allen.

Oecumenisch

De WCCM is sinds haar oprichting enorm gegroeid. In een honderdtal landen zijn er nu vertakkingen van de Wereldgemeenschap en in elk land zijn er tal van groepen mediterenden die afkomstig zijn uit allerlei kerkelijke denominaties. Die plaatselijke groepen, waarvan er over de hele wereld nu zo’n 2500 zijn, vormen het fundament van de Gemeenschap. Wekelijks komen de leden van die meditatiegroepen bijeen om te mediteren. Die ontmoetingen kunnen op alle plaatsen zijn, in kerken, ziekenhuizen, gevangenissen, scholen of bij de mensen thuis.