Waarom mediteren in een groep?

Waarom mediteren in een groep?

Mediteren is niet een techniek of een methode waarmee je innerlijke vrede of Godservaringen kunt afdwingen, maar het is een discipline. In dat woord herken je het woord ‘discipel’ terug, leerling. We zijn ons ervan bewust dat we als leerlingen onderweg zijn, op weg op een leerweg naar het Ultieme, de Ander, God. Dit vergt, zoals bij alle leer- en groeiprocessen, toewijding en oefening. Het is alleen niet altijd eenvoudig om op weg te blijven. Daarvoor zijn tochtgenoten die je ondersteunen fijn: mensen die je stimuleren, inspireren, aan wie je vragen kunt stellen of ervaringen mee kunt uitwisselen. Dat is de functie van de meditatiegroep.