Waarom mediteren in een groep?

Waarom mediteren in een groep?

Mediteren is niet een techniek of een methode waarmee je innerlijke vrede of Godservaringen kunt afdwingen, maar het is een discipline. In dat woord herken je het woord ‘discipel’ terug, leerling. We zijn ons ervan bewust dat we als leerlingen onderweg zijn, op weg op een leerweg naar het Ultieme, de Ander, God. Dit vergt, zoals bij alle leer- en groeiprocessen, toewijding en oefening. Het is alleen niet altijd eenvoudig om op weg te blijven. Daarvoor zijn tochtgenoten die je ondersteunen belangrijk: mensen die je stimuleren, inspireren, aan wie je vragen kunt stellen of ervaringen mee kunt uitwisselen. Dat is de functie van de meditatiegroep.

Maar in feite gaat samen mediteren nog een stap verder. De groep drukt uit wie God volgens de Christelijke traditie is: liefdesgemeenschap. Dat heeft niet in de eerste plaats me lieve gevoelens te maken, maar vooral met open zijn voor de ander, gericht zijn op haar of zijn welzijn, ook – of misschien wel juist – als die andere soms niet precies is zoals jij haar of hem graag zou zien.

WCCM