School voor Meditatie

School voor meditatie

Over de School

De School voor Meditatie vormt internationaal een belangrijk onderdeel van de Wereldgemeenschap voor Christelijke Meditatie (WCCM). Vanaf de eerste vergadering in 1997 heeft De School bewezen op een inspirerende en verrijkende manier het pad van meditatie te verdiepen en uit te breiden. De School voor Meditatie heeft een activiteitenprogramma dat in de hele Wereldgemeenschap wordt uitgevoerd. Dit programma ondersteunt en begeleidt de volledige reis van Christelijke Meditatie, van de eerste stappen in de beoefening tot het delen van dit geschenk met anderen. Het helpt mensen de balans in hun leven te vinden, die nodig is voor het ontdekken van diepte en betekenis.


De Stappen in De School voor Meditatie

Er zijn zes stappen om te leren mediteren die de De School voor Meditatie voorstelt:

Stap 1 – Leren mediteren in een groep

Wellicht ben je met Christlijke Meditatie bekend geraakt via het internet, een boek of een CD, een openbare lezing of een retraite, een gesprek met een vriend of door je aan te sluiten bij een wekelijkse meditatiegroep. We beginnen allemaal vanaf de plaats waar we zijn. Aansluiting bij een groep die regelmatig bijeenkomt, is heel nuttig om te beginnen, zodat de meditatie vervolgens kan uitgroeien tot een regelmatige oefening die jouw leven verandert. Meditatie is eenvoudig, maar wij zijn dat niet als we beginnen. Daarom is het zoveel beter om de reis samen met anderen te maken. De volgende stap kan zijn, dat je deelneemt aan een Introductiecursus van zes weken. Deze cursussen hebben regelmatig plaats. Informatie hierover is beschikbaar bij de Nederlandse scholingscoördinator, Linda van der Zwaan, of bij een plaatselijke groepsbegeleider.

Stap 2 – Ondersteuning bij de dagelijkse praktijk

De School en de Gemeenschap als geheel bieden een breed scala aan ondersteunende middelen, zoals CDs en boeken. Op de website vind je bijvoorbeeld de wekelijkse lesbrieven, die mettertijd worden uitgebreid totdat een waardevolle kennis van de traditie en praktijk van christelijke meditatie is opgebouwd; de driemaandelijkse Nieuwsbrief met een spirituele lezing door Laurence Freeman OSB en internationaal en nationaal nieuws uit de Gemeenschap. Door het contact met de plaatselijke groep word je ook geïnformeerd over activiteiten als meditatieretraites van één dag. Je komt bij zulke gelegenheden in contact met andere mediterenden en je begrip van de reis zich verdiept.

Stap 3 – Persoonlijke ervaring, traditie

Het weekend ‘Het Essentiële Onderricht’ biedt de gelegenheid om zowel jouw eigen ervaringen te begrijpen in het licht van een grotere traditie als die van de anderen met wie je de reis maakt. Presentaties door deskundigen binnen de Gemeenschap illustreren de plaats van meditatie in de contemplatieve traditie, de essentiële aspecten van deze praktijk en de psychologische aspecten van onze reis. De stijl van het weekend is ontspannen en informatief – er is tijd om vriendschappen en een gevoel van saamhorigheid te ontwikkelen. Hoewel mensen het niet verwachten, ervaren velen die dit weekend meemaken een sterker gevoel van verbondenheid, dat hen inspireert deel te nemen aan het leven en het werk van de Gemeenschap. Bijvoorbeeld door een kleine, wekelijkse meditatiegroep op te richten (als ze hier niet al aan deelnemen) of door betrokkenheid bij het werk van De School voor Meditatie. Het cursus materiaal tijdens dit weekend vind je hier.

Stap 4 – Seminars, retraites en workshops

Via een uitgebreid programma van workshops en cursussen, plaatselijk en nationaal, zijn er nog meer mogelijkheden om jouw voortgaande meditatiereis te ondersteunen en inspireren. Er bestaan workshops voor groepsbegeleiders en meerdaagse retraites om je meditatiepraktijk te verdiepen. Er worden met enige regelmaat ook weekendretraites georganiseerd die ingaan op één aspect van de “Wortels van de christelijke mystiek”. De bredere Gemeenschap houdt ook grotere seminars, zoals het internationale John Main Seminar, en langere retraites zoals de jaarlijkse Monte Oliveto retraite (in Toscane) en 10-daagse retraites (in Engeland).

Stap 5 – De Schoolretraite

De Schoolretraite is een intensieve meditatieweek, geschikt voor mensen die al enige jaren mediteren. Het is een week van stilte en rust met meerdere dagelijkse meditaties, een korte lezing en regelmatige ontmoetingen met één van de retraitebegeleiders. Deze retraite biedt een diepe, integrerende ervaring van de beide aspecten van de spirituele meditatiereis – het mediteren in eenzaamheid terwijl je toch verbondenheid voelt met anderen.

Stap 6 – Het geschenk delen

Net als voor alle geschenken van spirituele aard, geldt voor het geschenk van meditatie dat dit verdiept wordt door het weg te geven: door het te delen met anderen die, net als jij, op zoek zijn naar God op een dieper persoonlijk niveau.Via deze verschillende stappen kun je ontdekken wat voor jou de beste manier is om dit geschenk met anderen te delen. Voor meer informatie: wccmnl@gmail.com.

WCCM