Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

De Nieuwsbrief is een driemaandelijkse uitgave en bevat onder meer: informatie over meditatiedagen en -weekends, informatie over en inspiratie voor de praktijk van het mediteren en nieuws vanuit de wereldgemeenschap.

Per jaargang verschijnen er 3 tot 4 nummers, in de maanden maart, juni, september en december. Abonnementen lopen per kalenderjaar. Een abonnement kan in de loop van een jaar ingaan voor de prijs van de nog te verschijnen nummers. Opzeggingen alleen per einde kalenderjaar vóór ingang van het nieuwe jaar.  Prijs per jaargang €20 voor een gedrukte versie, €10 voor alleen een digitale versie. Een hogere bijdrage is uiteraard zeer welkom. Betaling op NL12INGB0009472145 op naam van Christelijke Meditatie Nederland.

Opgave van nieuwe abonnementen, adreswijzigingen en opzeggingen aan d.vandewetering@telfort.nl

WCCM