Wat is mediteren?

Meditatie

Vaak wordt gevraagd wat mediteren inhoudt, wat de essentie ervan is. Hieronder wordt kort omschreven wat mediteren betekent binnen de Wereldgemeenschap voor Christelijke Meditatie. Is dit weer een andere vorm van mediteren? Verschilt het van het mediteren in landen zoals India? Lees verder en je ziet dat het antwoord zowel ja als nee is.

De beweging van Christelijke Meditatie gaat terug tot de jaren tachtig van de vorige eeuw. De grote promotor was John Main. In de periode dat hij werkzaam was bij de Britse Buitenlandse Dienst in Maleisië leerde hij mediteren van een Hindoe swami met wie hij bevriend raakte. Dit mediteren bestond uit het in stilte herhalen van een gebedswoord, een zogenaamde mantra. Later is deze John Main monnik (Benedictijn) geworden in Londen en ontdekte hij een sterke verwantschap tusen de manier van mediteren die hij had geleerd van zijn Hindoe leraar en de wijze van mediteren in het vroege Christendom. Zijn ideeën hebben zich snel verspreid en hebben geleid tot een wereldwijde oecumenische beweging.

Mediteren
Meestal denken we bij mediteren aan stil zitten, het onder controle krijgen van je lichaam en het tot rust brengen van je geest. Er zijn verschillende methoden voor en het is goed wanneer je met mediteren dit kunt bereiken ongeacht de methode die je volgt.

 

De methode die wij gebruiken bij Christelijke Meditatie is één van die methoden, een uiterst simpele methode. We herhalen een woord of korte zin, ook wel genoemd ‘gebedswoord’ of ‘mantra’. Je kiest zelf dat woord of die korte zin.

Waarom dat gebedswoord (mantra)?
Het lijkt zo eenvoudig je gedachten helemaal los te laten, nergens aan te denken. In de praktijk is het echter heel erg moeilijk. Onze gedachten springen van het een naar het ander. John Main vergeleek het met rondspringende apen in een boom. Voortdurend komen er verstrooiingen op je af. Je laat ze voorbijgaan door in je gedachten het gebedswoord te herhalen en je erop te concentreren. Het is als een luisteren naar dat steeds herhaalde woord. Verstrooiingen zullen er steeds blijven komen. Zodra je dat merkt keer je terug naar dat gebedswoord. Zie voor meer informatie: Hoe mediteer je?

Waarom ‘Christelijke’ meditatie?
In de eerste eeuwen van het Christendom werd ook gebeden met het constant herhalen van een gebedswoord of een zin. Er zijn een aantal gesprekken vastgelegd die een zekere Cassianus rond het jaar 400 had met de monnik Isaac de Syriër waaruit dit blijkt. Isaac zegt zelfs dat dit hem is overgeleverd door de ‘aller-oudste vaders’ die hij nog had gesproken. Maar kun je eigenlijk wel over christelijke meditatie spreken? Op die vraag wordt nader ingegaan in dit menu onder Christelijke Meditatie.

Het gaat om meer dan de nagestreefde rust
Het bereiken van de rust waarover we het hierboven hadden, is belangrijk. Wij zien dat echter als een eerste stap. Wie volhoudt bereikt meer:

  • In de stilte in aanraking komen met de diepste waarden van je leven.
  • Raken aan de diepte van je bestaan, één worden met de Absolute, met God, met de Ene.
  • Luisteren naar God terwijl God naar jou luistert zonder dat een woord over en weer wordt gezegd.
  • Zoeken één te worden met Christus die één is met de Vader, de bron van alle Zijn. Zie voor meer informatie: Waarom mediteer je?

Hoe lang en hoe dikwijls doe je het?
20 tot 30 minuten, in de ochtend en in de namiddag of avond en dat elke dag. Het kost dus veel tijd en vergt de nodige discipline om het vol te houden. Maar daar staat tegenover dat het leidt tot een levenswijze vanuit het diepste centrum van je zijn in elke situatie. Het verrijkt je en kan je leven fundamenteel veranderen.

Is het egocentrisch of richt het je op anderen?
Het mediteren heeft effect op je liefdevol en respectvol omgaan met anderen. Het hiervoor algemeen gebruikte woord is compassie. Vergelijk het met de manier van doen van Jezus: zijn regelmatig zich terugtrekken in stilte en zijn actieve betrokkenheid bij anderen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Die begeestering waarmee je je op anderen richt is een vrucht van het in meditatie één worden met de alles-doordringende God. Je kunt dan ook meditatie niet egocentrisch of narcistisch noemen.

WCCM