John Main

John Main

Inspirator van 20e eeuwse Christelijke meditatie

John Main werd in 1926 in Londen geboren met zijn geloofswortels in de Ierse traditie. Aan het eind van de 2e Wereld Oorlog werkte hij aan het front in een geheime communicatiedivisie. Hij is daarna ingetreden in een religieuze orde maar verliet die na twee jaar. Vervolgens studeerde hij rechten en kwam uiteindelijk bij de Britse Buitenlandse Dienst in Maleisië. Bij zijn werk had hij contact met een Indische Hindoe-monnik. Via deze monnik werd hij vertrouwd met een eenvoudige manier van mediteren: het getrouw herhalen van een gebedswoord, een mantra gedurende twee meditatietijden; een discipline van stilte, stil-zijn en eenvoud. Hij schrijft hierover in de brochure ‘Gebed zonder beelden’: ‘En zo kwam ik iedere week, zowat 18 maanden lang, naar de heilige man Gods, ging naast hem zitten en mediteerde een half uur lang met hem. Hij vertelde me dat als ik werkelijk serieus wilde zoeken, het absoluut noodzakelijk was iedere dag twee keer te mediteren.’

Omzwervingen

Terug in het Westen doceerde hij enkele jaren Internationaal Recht. Weer later trad hij in bij de Engelse Benedictijnen in een abdij te Londen. Er brak toen een moeilijke tijd voor hem aan omdat men binnen dat klooster vond dat hij de wijze van mediteren zoals hij dat had geleerd van zijn Indische vriend op moest geven. Dit was volgens hen geen Christelijke manier van bidden. Uit gehoorzaamheid deed hij dat. Hij ziet het zelf later als een van de belangrijkste spirituele oefeningen in loslaten in zijn leven.

Spiritualiteitshistorische ontdekkingstocht

In de zestiger jaren kwam de belangstelling voor Oosterse spiritualiteit in het Westen in brede lagen van de samenleving op. Christenen wilden weten of  je nu echt naar India moest om toe te groeien naar een verinnerlijkte spiritualiteit. In deze periode en gestimuleerd door dit soort vragen, ontdekte Main bij zijn lezing van de Wolk van niet-weten, een geschrift uit de Engelse Middeleeuwen, en van de Gesprekken van Johannes Cassianus (een monnik uit de vierde eeuw) de sterke overeenkomsten tussen het ‘zuiver gebed’ van de Christelijke monastieke spiritualiteit en de meditatie die hij geleerd had in het Oosten. De Wolk van niet-weten sprak over een eenvoudige spiritualiteit die het groeien in de eenheid met God via het gebed centraal stelde. Cassianus was een vroegchristelijke schrijver (ca. 360 – 435). Een groot deel van zijn leven bracht hij door bij de monniken van Palestina en Beneden-Egypte, ook wel genoemd de woestijnvaders en -moeders. Via Constantinopel, waar Cassianus een tijdje leerling was van Chrysostomos, kwam hij naar het Westen. In Marseille stichtte hij in 415 een monniken- en nonnenklooster. Ook hij schreef uitgebreid over het gebed en het toegroeien naar een armoede van geest, een zuiverheid van hart.

20e eeuwse vormgeving

De brug tussen wat John Main had geleerd van zijn Indische vriend aan de ene kant en de manier van bidden die hij aantrof in de Wolk van niet-weten en bij Cassianus aan de andere kant was de rustige en voortdurende herhaling van een eenvoudig woord of een zin, de mantra, gedurende de meditatietijd. Dit eenvoudige hulpmiddel wordt in beide tradities aangedragen als een manier om de steeds verstrooide geest op God te richten. Vanuit deze visie heeft John Main zijn leven verder gewijd aan het doorgeven van de meditatie in de christelijke traditie aan alle mensen, van welke christelijke gemeenschap of van welke levenswandel ook. In 1977 werd hij uitgenodigd om een Benedictijnengemeenschap op te richten in Canada. Hij stierf er in 1982.

Belangrijkste spirituele gids van deze tijd

De bijdrage van John Main aan de moderne contemplatieve traditie heeft veel aspecten. Hij leerde dat de stilte van het gebed verrijkt en dat contemplatie tot het hart van de Christelijke kerk behoort en niet tot de randverschijnselen. Toen John Main stierf sprak Bede Griffiths (Benedictijner monnik in India) over John Main als: ‘de belangrijkste spirituele gids in de kerk van vandaag’. De Wereldgemeenschap voor Christelijke meditatie is gegroeid vanuit zijn inspiratie.

John Main heeft zijn testament achtergelaten in een groot aantal door hem geschreven boeken. Kijk in de webwinkel voor zijn boeken.

Audio bestanden

Hieronder vind je, ter inspiratie, een aantal audiobestanden met originele audio-opnamen van het onderricht dat John Main tijdens zijn leven gaf.

The reality of God


Transformed in Christ


One with God through Jesus


Awakening 1


Awakening 2


Twelve Talks for Meditators


Questions on Meditation


Fully Alive


In Times of Anxiety
 

WCCM