Actueel

Laatste Berichten

Jaarlijkse inspiratiedag 2023

De WCCM – de Wereldgemeenschap voor Christelijke Meditatie – organiseert i.s.m. Sint Ansfriduskerk, een Inspiratiedag met het thema:  “De relevantie van John Main’s visie op spiritualiteit voor jouw leven”. Er zullen meditaties plaatsvinden, Sicco Claus zal een lezing geven over het thema en hij zal vragen beantwoorden. U bent van harte welkom.

U kunt zich aanmelden voor deze dag bij Herman Roos per e-mail: roos.herman@me.com, 
M: 06-53 644 715
. In de bevestiging van uw aanmelding, ontvangt u nadere info over de dag.

zaterdag 11 maart 2023
10.30 – 15.00 uur
kosten: €15,00
Sint Ansfriduskerk, J. Catslaan 26, Amersfoort
www.sintansfridus.nl

Sicco Claus’ intro op de lezing:

Sicco Claus

Sicco Claus

“Ik zal spreken over het belang van de op meditatie gerichte spiritualiteit van de benedictijn John Main (1926-1982). Ik belicht zijn theologische visie, maar ook zijn kijk op spirituele praktijken, spirituele groei en de contexten daarvoor, zoals meditatiegroepen. De nadruk ligt daarbij op wat dit allemaal kan betekenen voor jouw leven.”

Sicco Claus studeerde theologie aan de Katholieke Theologische Universiteit te Utrecht en deed een master in de filosofie aan de Universiteit van Utrecht. Hij werkt tegenwoordig als docent levensbeschouwing en filosofie aan het Gymnasium Haganum in Den Haag. Op 1 november 2022 promoveerde hij op het proefschrift “Pilgrimage into God: John Main’s Meditation-Oriented Spirituality’.
Sicco mediteert dagelijks en is lid van de Wereldgemeenschap voor Christelijke meditatie.

WCCM