Hoe verloopt een bijeenkomst?

Hoe verloopt een bijeenkomst?

Het verloop van de bijeenkomst van een meditatiegroep die wij aanraden ziet er ongeveer zo uit:

  • Eventueel wat meditatieve muziek bij binnenkomst en mogelijk een aantal mededelingen
  • Een vast openingsgebed:

‘Hemelse Vader,

open ons hart voor de stille aanwezigheid van de Geest van uw Zoon.

Leid ons binnen in die mysterievolle stilte, waar Uw liefde wordt geopenbaard aan allen die naar U verlangen.

Maranatha. Kom, Heer Jezus, kom.’

John Main

  • Een kort stuk tekst ter overweging.
  • Eventueel een kort stuk muziek om het hoofd leeg te maken.
  • 20-25 minuten mediteren.
  • Vaak wordt er na de meditatie een Onze Vader gebeden.
  • Hierna kunnen er ervaringen uitgewisseld en vragen worden gesteld.
  • Bidden van een afsluitend gebed:

‘Moge deze groep een echt spiritueel thuis bieden aan de zoeker, een vriend zijn voor de eenzame, een gids voor die verdwaald is.

Mogen zij die hier bidden gesterkt worden door de Heilige Geest om eenieder te dienen en te ontvangen als ware het Christus zelf.

Moge in de stilte van deze ruimte de kracht vrijkomen die aan het lijden, het geweld en de verwarring van de wereld niet alleen trost biedt, maar ook de menselijke geest vernieuwt en optilt.

Moge deze stilte de kracht hebben om harten van mannen en vrouwen te openen voor Gods visie en zo voor elkaar, in liefde en vrede, gerechtigheid en menselijke waardigheid.

Moge de schoonheid van het goddelijk leven deze groep en de harten van allen die hier bidden met vreugdevolle hoop vervullen.

Mogen allen die hier komen en gebukt gaan onder menselijke problemen, zo meteen weggaan in dankbaarheid voor het wonder van het menselijk leven.

We bidden dit gebed door Christus onze Heer.’

Laurence Freeman

WCCM