Donaties voor WCCM

Donaties

Het beste wat je kunt doen om Christelijke meditatie te ondersteunen is dit initiatief meedragen in je gebed en zelf te mediteren.

Buiten het gebed is er ook een financiƫle kant aan het doorgeven van deze waardevolle traditie. Het onderricht rond Christelijke meditatie (denk aan de meditatiegroepen, mailings, vertalingen van vasten- en adventsteksten en de website) wordt principieel gratis aangeboden. Het werk wordt door vele vrijwilligers gedaan. Alleen de gedrukte en digitale nieuwsbrief alsook de boeken worden tegen betaling aangeboden.

Onze kosten worden daarom voor een belangrijk deel gedragen door vrijwillige giften. Een donatie is altijd meer dan welkom. Deze gift kunt u overmaken op NL12INGB0009472145, ten name van Christelijke Meditatie Nederland. Vermeldt u erbij dat het om een gift gaat?

 

Sinds mei 2016 is onze naam officieel: Stichting WCCM-Christelijke Meditatie Nederland, gevestigd te Amersfoort. KvK nummer 65917049. De Stichting heeft de ANBI status, waardoor donaties fiscaal aftrekbaar zijn, onder het RSIN nummer 856315667

WCCM