Lesbrief 1 - Wat is bidden?

Lesbrief 2 – Wat is meditatie?

Lesbrief 3 – Hoe leerde John Main over meditatie?

Lesbrief 4 – Waarom beginnen wij met meditatie?

Lesbrief 5 – Hoe bereiden we ons voor op meditatie?

Lesbrief 6 - De universaliteit van meditatie

Lesbrief 7 - De praktijk (1)

Lesbrief 8 - De praktijk (2) – Verstilling van de geest

Lesbrief 9 - De praktijk (3) – Gedachten, gedachten en nog eens gedachten

Lesbrief 10 - De weg van de mantra

Lesbrief 11 - Christelijke meditatie kan overal en door iedereen worden beoefend

Lesbrief 12 - Het belang van de wekelijkse meditatiegroep

Lesbrief 13 – Richtlijnen voor een introductiepraatje bij een groepsbijeenkomst

Lesbrief 14 – Het labyrint van Chartres

Lesbrief 15 – Het introduceren van meditatie bij een hoofdzakelijk christelijk publiek

Lesbrief 16 – Wat maakt onze meditatie christelijk?

Lesbrief 17 – Het introduceren van meditatie bij een hoofdzakelijk christelijk publiek (2)

Lesbrief 18 – Stoppen we ooit met het herhalen van de mantra?

Lesbrief 19 – De vruchten van meditatie

Lesbrief 20 – Kan ik mijn mantra wijzigen?

Lesbrief 21 – De meditatiereis (1)

Lesbrief 22 – De meditatiereis (2)

Lesbrief 23 – Het probleem van afleidingen

Lesbrief 24 – Citaten over de mantra in de oosterse en westerse traditie van het Christendom

Lesbrief 25 – De kracht van de stilte

Lesbrief 26 – In het moment van “Nu” blijven

Lesbrief 27 – Waarom mediteren we?

Lesbrief 28 – De stadia tijdens de reis (1)

Lesbrief 29 – De stadia tijdens de reis (2)

Lesbrief 30 – De stilte binnengaan

Lesbrief 31 – Onze innerlijke zintuigen

Lesbrief 32 – Het is eenvoudig, maar niet makkelijk

Lesbrief 33 – Een andere manier van leren

Lesbrief 34 – De wortels van de christelijke mystiek: een introductie

Lesbrief 35 – De mystieke ervaring van Jezus

Lesbrief 36 – Paulus

Lesbrief 37 – Gnostiek

Lesbrief 38 – Clement van Alexandrië: Jezus, de Goddelijke Geneesheer

Lesbrief 39 – Gregorius van Nyssa

Lesbrief 40 – Johannes Cassianus

Lesbrief 41 – Benedictus

Lesbrief 42 – Meditatie, een authentiek christelijke vorm van gebed

Lesbrief 43 – De contemplatieve traditie

Lesbrief 44 – Gedachten loslaten

Lesbrief 45 – Aandacht

Lesbrief 46 – Het belang van voorbereiding

Lesbrief 47 – Verbinding of vereniging

Lesbrief 48 – Meditatiegroepen, geloofsgemeenschappen

Lesbrief 49 – Wat zijn de kenmerken van een meditatiegroep in de christelijke traditie?

Lesbrief 50 – De groepsbegeleider van een meditatiegroep in de christelijke traditie

Lesbrief 1 - Bekering

Lesbrief 2 – Verandering

Lesbrief 3 – Doorzetten

Lesbrief 4 – Gewin of Genade?

Lesbrief 5 – Werken en bidden

Lesbrief 6 – Gehoorzaamheid

Lesbrief 7 – De gave van tranen

Lesbrief 8 – Metanoia

Lesbrief 9 – Apatheia en agape

Lesbrief 10 - Gemeenschap of werkelijke Eenheid

Lesbrief 11 - Het zuiveren van emoties

Lesbrief 12 - Richt je geest op Gods Koninkrijk

Lesbrief 13 – De wortels van de christelijke mystiek

Lesbrief 14 - Oosters en Westers Christendom

Lesbrief 15 – Verschillende soorten gebed

Lesbrief 16 – Wat is mystiek?

Lesbrief 17 – Nederigheid

Lesbrief 18 – Woede

Lesbrief 19 – Over oordelen

Lesbrief 20 – De kracht van het gesproken woord

Lesbrief 21 – Geen gedachten, geen beelden

Lesbrief 22 – Over Het Gebed

Lesbrief 23 – Mededogen

Lesbrief 24 – Liefde voor de Naaste

Lesbrief 25 – Vermijdingstrategieën

Lesbrief 26 – Handelen en Zijn

Lesbrief 27 – Het effect van meditatie op de gezondheid

Lesbrief 28 – De waarde van aandacht

Lesbrief 29 – Permanent aangesloten om hogere staten van bewustzijn te ervaren

Lesbrief 30 – De innerlijke Christus

Lesbrief 31 – Het ego loslaten

Lesbrief 32 – Wat is tijd?

Lesbrief 33 – Het Evangelie lezen

Lesbrief 34 - De menselijke roeping

Lesbrief 35 - De contemplatie van de natuur en stil gebed

Lesbrief 36 - Wat zijn onze demonen?

Lesbrief 37 - Meditatie als een weg tot zelfkennis

Lesbrief 38 - Het belang van emoties

Lesbrief 39 – Verkeerde gedachten

Lesbrief 40 - Weerstand door het ego

Lesbrief 41 – Weerstand door onvervulde behoeftes

Lesbrief 42 - Weerstand vanwege religieuze conditionering

Lesbrief 43 – Denkbeelden als blokkades op het spirituele pad

Lesbrief 44 - Psychologie en spiritualiteit

Lesbrief 45 – Het Evangelie van Thomas

Lesbrief 46 - Inspanning versus Genade

Lesbrief 47 – Van Onwetendheid naar Kennis

Lesbrief 48 - Zelf-Bewustzijn versus Zelf-Kennis

Lesbrief 49 - Het lichaam ontspannen

Lesbrief 50 - De Eeuwige Wijsheid

Lesbrief 51 - Het geschenk van goddelijke genade

Intuïtie en rationaliteit

Lesbrief 2 - Fundamentele zondaars of in wezen goed?

Lesbrief 3 - Diep innerlijk gebed

Lesbrief 4 - Onderlinge verbondenheid

Lesbrief 5 - De betekenis van de Schrift

Lesbrief 6 - Waar bidden we?

Lesbrief 7 - Wanneer bidden we?

Lesbrief 8 - John Main’s theologie over gebed

Lesbrief 9 - Vertrouwen

Lesbrief 10 - Transformatie van het menselijke bewustzijn

Lesbrief 11- Het taalprobleem

Lesbrief 12 - Open staan voor ons potentieel

Lesbrief 13 - Stilte aanvaarden

Lesbrief 14 - Heel worden

Lesbrief 15 - Het belang van de gemeenschap

Lesbrief 16 - De Gemeenschap (vervolg)

Lesbrief 17 - Echt luisteren

Lesbrief 18 - Intuïtie en rationaliteit

Lesbrief 19 - Twee manieren van zijn

Lesbrief 20 De nauwe poort

Lesbrief 21 Door de illusie breken

Lesbrief 22 De historische Jesus

Lesbrief 23 - De werkelijke betekenis van Jezus

Lesbrief 24 - Zoektocht naar de kostbare parel

Lesbrief 25 - De Juiste Perceptie

lesbrief 26 De uitdaging oppakken

Lesbrief 27 Meditatie en Lectio Divina

Lesbrief 28 De woestijn en de rivier

Lesbrief 29 Liefde en vergeving

Lesbrief 30 Gods Koninkrijk

lesbrief 31 – Integratie van de twee manieren van zijn

Lesbrief 32 -De wezenlijke menselijke staat

Lesbrief 33 Meditatie in de Christelijke Traditie

lesbrief 34 Het belang van geworteld zijn in een traditie

Lesbrief 35 Zelfkennis als eerste stap naar het Goddelijke

Lesbrief 36 Zelfkennis en heling

lesbrief 37 Het probleem met stilte

Lesbrief 38 De traditie en beoefening van Christelijke Meditatie (1)

Lesbrief 39 De traditie en beoefening van Christelijk Meditatie (2)

Lesbrief 40 De traditie en beoefening van Christelijke Meditatie (3)

lesbrief 41 De traditie en beoefening van Christelijke Meditatie (4)

lesbrief 42 - Interreligieuze dialoog

Lesbrief 43 Jezus als contemplatieleraar

lesbrief 44 De integratie van het menselijke en het Goddelijke

Lesbrief 45 - De geboorte van Christus in de ziel

lesbrief 46 Paulus

lesbrief 47 Clemens van Alexandrië

Lesbrief 48 De Goddelijke natuur

Lesbrief 49 Het actieve en contemplatieve leven

lesbrief 50 Origenes en de Schrift

Lesbrief 51 Origines en de Stadia van de Weg (deel 1)

Lesbrief 52 Origines en de stadia van de Weg

Inloggen

Ontwikkeld en gehost door YolkNet Internetservices