Over ons

Stichting WCCM-Christelijke Meditatie Nederland

WCCM Nederland is een juridisch onafhankelijke stichting, die naar doelstelling en organisatie zich verbindt met WCCM Internationaal. Haar hoofddoelstelling is het verspreiden van de praktijk van Christelijke Meditatie volgens het gedachtegoed van John Main met als ultiem doel de eenwording met de verrezen Jezus Christus, de Levende, en het respect en de zorg voor de Schepping.
WCCM Internationaal kent een algemeen directeur, die tevens spiritueel leider is van WCCM is. Het bestuur van WCCM-Christelijke Meditatie Nederland kent statutair een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en gewone leden. De algemeen directeur, tevens spiritueel leider van WCCM-Internationaal benoemt – al dan niet op voordracht van het bestuur van WCCM-Christelijke Meditatie Nederland - de Nationaal Coördinator. De Nationaal Coördinator is voorzitter van het bestuur. Het bestuur benoemt uit zijn midden de secretaris en de penningmeester, alsmede de plaatsvervangende secretaris en de plaatsvervangende penningmeester. Het bestuur van WCCM-Christelijke Meditatie Nederland benoemt uit zijn midden de scholingscoördinator. WCCM-Christelijke Meditatie Nederland faciliteert bestaande meditatiegroepen en initiatieven daartoe, die zich verbonden voelen met de meditatie en het gedachtegoed van John Main.

Bestuursleden

Victor Scheijde, Nationaal coördinator
Herman Roos, penningmeester
Jos de Heer, algemeen bestuurslid
vacature, secretaris
..., scholingscoördinator

ANBI Status

WCCM- Christelijke Meditatie Nederland is een stichting en voldoet aan de richtlijnen die de ANBI voorschrijft.

Algemene informatie

Hier vind je algemene informatie over de WCCM

Lees meer
Financiële informatie

Hier vind je financiële informatie over de WCCM

Lees meer
WCCM