monastery
DEUR NAAR STILTE
CHRISTELIJKE MEDITATIE NEDERLAND

Wat is Christelijke Meditatie?

“De traditie van christelijke meditatie is een eenvoudig en vooral praktisch antwoord
op de vraag naar hoe we moeten bidden. Het draagt de rijke en diepe ervaring van bekende en onbekende heiligen in zich.”
John Main, Van Woord naar Stilte

Stilte

“Meditatie behoeft geen woorden, hoe mooi en oprecht ook. Al onze woorden zijn te beperkt wanneer we binnengaan in de diepe, geheimnisvolle eenheid met God.” John Main

Lees Meer
Verstilling

“De meditatie heeft tot doel de beweeglijke en verstrooide geest tot rust, stilte en concentratie te brengen, dat is: tot zijn natuurlijke staat terugbrengen.” John Main

Lees Meer
Eenvoud

“In meditatie laten we al onze woorden, gedachten en verbeelding achter door onze geest de beperking van één woord op te leggen en daarom is het proces van meditatie de eenvoud zelve.” John Main

Lees Meer

Waarom zou je mediteren?

~

Ontspanning

“Talloze mensen voelen zich aangetrokken tot meditatie omdat zij er een middel in zien dat ontspanning en innerlijke rust kan brengen.” John Main, Van Woord naar Stilte

Verdieping

“Naarmate we meer ontspannen raken en langer mediteren, komen we steeds dieper tot het besef dat de bron van rust in ons dagelijks leven Gods leven in ons is.” John Main, Van Woord naar Stilte

Groeien in Liefde

“De mantra is enkel het middel dat ons tot de kern van de centrale Christelijke ervaring brengt, om te weten dat Gods liefde ons hart overspoelt door de Heilige Geest die Hij ons geschonken heeft (Rom. 5,5).” John Main, Van Woord naar Stilte

Actueel

Bergkerk
Advent retraite 2024

Van 13 tot en met 15 december 2024 zijn we welkom bij de gemeenschap van <

Meer nieuws?

Lees alle nieuws

“In de Christelijke meditatie is het belangrijk Gods stille en mysterievolle aanwezigheid in ons toe te laten en ze te onderkennen, niet zozeer als een realiteit, maar als dé realiteit die zin, vorm en doel geeft aan alles wat we doen en aan alles wat we zijn.”

- John Main

Foto gallerij

christelijke meditatie nederland
Gallerij 8

Meditatie Foto

...

wccm
Gallerij 7

Meditatie Foto

...

wccm christelijke meditatie
Gallerij 6

Meditatie Foto

...

wccm.nl
Gallerij 5

Meditatie Foto

...

christelijke meditatie wccm nederland
Gallerij 4

Meditatie Foto

...

christelijk mediteren
Gallerij 3

Meditatie Foto

...

christenen meditatie nederland wccm
Gallerij 2

Meditatie Foto

...

wccm nederland, christelijke meditatie
Gallerij 1

Meditatie Foto

...

Ervaringen van mediteerders

Enkele ervaringen...

WCCM