woestijnvader

Christelijke Meditatie

Welkom op de website van Christelijke Meditatie'. Dit is de Nederlandse tak van de oecumenische Wereldgemeenschap voor Christelijke Meditatie (World Community for Christian Meditation, WCCM). die zich ten doel stelt om meditatie, zoals onderwezen door John Main, te beoefenen en te bevorderen.

Christelijke Meditatie is een heel oude, maar ook moderne manier van contemplatief bidden. De methode werd herontdekt door de Benedictijner monnik John Main (1926-1982) en biedt een reële opening voor het beoefenen van spiritualiteit in het dagelijkse, soms heel drukke, bestaan.

klankschaalVelen vragen zich af hoe te mediteren, voor een begeleidende meditatie klik op deze site http://www.christmed.be/start-to-meditate.html

Voor een film over ‘Meditation creates community’ met de Nationale Coordinatoren van WCCM klik op  https://youtu.be/6mZnV8kt-sY

 

Brief van Kathryn Houston.
Beste nNtionale Coördinatoren,

Velen zullen zich de inspirerende toespraak herinneren van Fr.Laurence over ons 25 jarig jubileum.
Hij bracht in herinnering dat Fr.John Main voor veel mensen in de wereld een waardevolle gids was en is naar een dieper spiritueel leven door het doorgeven van de Christelijke traditie van mediteren.

Na het overlijden van John Main werd in 1991 de wereld gemeenschap opgezet. Door volvertrouwen en de zuivere aandacht van de liefde heeft de gemeenschap zich verbreid. Ze heeftmoderne mensen van diverse aard in staat gesteld tot een dagelijkse spirituele discipline die pastin hun gewone dagelijkse leven en omstandigheden.

Het vormt zeker een mijlpaal om deze nog immer brede groei van de wccm in de wereld te vieren met de start van Bonnevaux als nieuw thuis voor de gemeenschap. Een thuis dat ten dienste staat van de hele gemeenschap en van toekomstige generaties.

Nu het jaar ten einde loopt menen we er goed aan te doen om in onze groepen in de hele wereldelke week een moment te reflecteren over de vele gaven van de wccm en hiervoor dank te zeggen aan Fr.John Main en Fr.Laurence Freeman.

De bijgevoegde teksten bij begin en afsluiting van de meditatie zijn bedoeld om elke week indecember te lezen als voorbereiding op de sterfdag van F.John Main op 30 december.

Veel liefde,

Kath

 

Inloggen

Ontwikkeld en gehost door YolkNet Internetservices